trả lời câu hỏi này

Hugh Laurie Câu Hỏi

Does anybody know what cigarettes does he smoke?

 jatehuddy posted hơn một năm qua
next question »

Hugh Laurie Các Câu Trả Lời

silkysilky said:
Marlboro, link
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
thanks! :)
jatehuddy posted hơn một năm qua
next question »