Hugh Jackman as Wolverine Updates

an icon đã được thêm vào: X Men : Origins Wolverine cách đây 2 tháng by Stelenavamp
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: LOGAN Featurette - Legacy (2017) hơn một năm qua by Stelenavamp
a wallpaper đã được thêm vào: Logan Wolverine hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: LΟGAN Super Bowl TRAILER (2017) hơn một năm qua by Stelenavamp
a video đã được thêm vào: Logan Official Trailer 1 (2017) - Hugh Jackman Movie hơn một năm qua by AcidBanter
a link đã được thêm vào: 5 Takeaways From The New Logan Trailer hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever
a link đã được thêm vào: New bức ảnh For Logan Shows Hugh Jackson's Wolverine Aging hơn một năm qua by HoltNLucy4Ever
fan art đã được thêm vào: Logan: Who's next? hơn một năm qua by Sumanenkova
a comment was made to the poll: Anyone else find Hugh Jackman as Wolveine ATTRACTIVE hoặc SEXY?? hơn một năm qua by fansfunsz
a photo đã được thêm vào: Marvel Logo hơn một năm qua by ITF
a poll đã được thêm vào: Anyone else find Hugh Jackman as Wolveine ATTRACTIVE hoặc SEXY?? hơn một năm qua by holli123456789
a comment was made to the fan art: A wolverine quote hơn một năm qua by Nigga_Jay
a comment was made to the icon: Wolverine hơn một năm qua by Mylengrave
a link đã được thêm vào: The Wolverine Fanspot! hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: THE WOLVERINE - Official Domestic Trailer (2013) [HD] hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: The Wolverine - International Trailer hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Lonely Road hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the pop quiz question: who gave wolverine hes metal claws? hơn một năm qua by MCF2000
a comment was made to the pop quiz question: who is logan(wolvrine)s brother hơn một năm qua by MCF2000
a comment was made to the poll: In which movie did bạn find him sexier? hơn một năm qua by MCF2000
a comment was made to the article: Wolverine người hâm mộ Mix - Beautiful Disaster hơn một năm qua by MCF2000
a video đã được thêm vào: [X-Men] Wolverine // Blue Jeans hơn một năm qua by AcidBanter
a link đã được thêm vào: 'The Wolverine' movie được trao a release ngày hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the link: Empire's 100 Greatest Movie Characters: 81. Wolverine hơn một năm qua by padani53
a link đã được thêm vào: Empire's 100 Greatest Movie Characters: 81. Wolverine hơn một năm qua by AcidBanter
an article đã được thêm vào: Wolverine người hâm mộ Mix - Beautiful Disaster hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: X Men 3/ The Last Stand- Alternate ending: Logan returns to Alberta, Canada hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the video: MMV - X-Men - Wolverine - Skillet - Monster hơn một năm qua by Nickelback122
a video đã được thêm vào: Wolverine X3 Scene hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: wolverine middle finger scene hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: MMV - X-Men - Wolverine - Skillet - Monster hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: The Best of: Wolverine hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: It's My Life bởi Bon Jon Jovi(Wolverine Tribute) hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the poll: Is there anyone whp could play Wolvie better than Mr. Jackman? hơn một năm qua by elva_jackman
a comment was made to the poll: Who would bạn like to see Logan get together with? hơn một năm qua by elva_jackman
a comment was made to the icon: Wolverine hơn một năm qua by Stelenavamp
a comment was made to the icon: Wolverine hơn một năm qua by Stelenavamp
a comment was made to the icon: Wolverine hơn một năm qua by Stelenavamp
a screencap đã được thêm vào: X-Men Origins: Wolverine | Bluray hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Wolverine vs. Sabertooth - You're going Down hơn một năm qua by AcidBanter
a video đã được thêm vào: Logan (Wolverine) - X-Men / X-Men2 / X-men3 hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the poll: Is it time for an icon/banner change? hơn một năm qua by lilyZ
a poll đã được thêm vào: Is it time for an icon/banner change? hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the wallpaper: Wolverine hơn một năm qua by verakissyou15
a link đã được thêm vào: Mangold's The Wolverine drama to be ... Wolvie, Interrupted? hơn một năm qua by AcidBanter
a comment was made to the pop quiz question: in x-men wolverine where is logan nude at hơn một năm qua by glovejb
a comment was made to the poll: Are bạn excited for the tiếp theo Wolverine film? hơn một năm qua by padani53
a comment was made to the poll: What's your favourite of Wolverine's fight scenes? hơn một năm qua by padani53
a comment was made to the pop quiz question: Which of these abilities does he not have? hơn một năm qua by x-menobsessed26