tạo phiếu bầu

How to Get Away with Murder Số Phiếu Bầu

sắp xếp theo:  được tạo gần đây | phổ biến nhất
hiển thị how to get away with murder số phiếu bầu (1-100 of 139)
« trước đó   |  tiếp theo »
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
100%
Awesome
0%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
100%
Awesome
0%
người hâm mộ lựa chọn: YES
57%
43%
người hâm mộ lựa chọn: cây nguyệt quế, cây nguyệt quế, laurel
50%
21%
người hâm mộ lựa chọn: Good
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
67%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
hòa!
Awesome
50%
Great
50%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
67%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: YES!
75%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
11%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
80%
Bad
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Asher
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
44%
Awesome
33%
người hâm mộ lựa chọn: Almost everyone breaks down over the news that Wes is dead
40%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Frank threatens suicide in front of Annalise and Bonnie
42%
17%
hòa!
27%
27%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Flashback-Frank confesses he killed his father&Sam tells him there is good in him
25%
17%
người hâm mộ lựa chọn: Asher tells Bonnie that he's proud of her
33%
25%
hòa!
25%
25%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: Flash phía trước, chuyển tiếp - another dead body as Annalise's house burns down
55%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
43%
người hâm mộ lựa chọn: Never
77%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Other
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
100%
Great
0%
người hâm mộ lựa chọn: I like them
47%
35%
người hâm mộ lựa chọn: They are ok
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: Nate
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
89%
Great
11%
hòa!
33%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Great
Great
56%
Awesome
44%
người hâm mộ lựa chọn: I dislike them
54%
23%
người hâm mộ lựa chọn: Nate
50%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
88%
Great
13%
người hâm mộ lựa chọn: Frank
64%
36%
người hâm mộ lựa chọn: Frank
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
91%
Great
9%
người hâm mộ lựa chọn: Nate
60%
40%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
người hâm mộ lựa chọn: Bonnie
40%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
70%
Great
30%
người hâm mộ lựa chọn: Nate
36%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
73%
Great
27%
người hâm mộ lựa chọn: Winner: Frank did it for Sam
69%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Defrosting Ice Queen.
43%
29%
hòa!
27%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Adorkable.
47%
20%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Go-Getter Girl.
33%
27%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Jerk with a tim, trái tim of Gold.
43%
21%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Took a Level in Badass.
29%
24%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Beware the Nice / Quiet Ones.
43%
14%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Character Development.
31%
19%
hòa!
25%
25%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Undying Loyalty.
38%
31%
người hâm mộ lựa chọn: ▷ Badass Teacher.
29%
12%
người hâm mộ lựa chọn: ☛ Annalise & Nate
44%
19%
người hâm mộ lựa chọn: ☛ Asher & Bonnie
42%
26%
người hâm mộ lựa chọn: ☛ cây nguyệt quế, cây nguyệt quế, laurel & Frank
70%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Yes!
85%
15%
người hâm mộ lựa chọn: Season 1.
71%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
50%
Great
40%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
75%
Great
25%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
88%
Great
13%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
91%
Great
9%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome!!
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: Awesome
Awesome
67%
Great
33%
hòa!
50%
50%
người hâm mộ lựa chọn: 8-10 / LOVE, one of my favorites!
33%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7 / Like.
43%
29%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
30%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 8-10 / LOVE, one of my favorites!
54%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
40%
35%
người hâm mộ lựa chọn: 8-10 / LOVE, one of my favorites!
61%
26%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
69%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7 / Like.
50%
25%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
75%
19%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
50%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 6-7 / Like.
42%
37%
người hâm mộ lựa chọn: 3-4 / Dislike.
61%
28%
người hâm mộ lựa chọn: 8-10 / LOVE, one of my favorites!
42%
32%
người hâm mộ lựa chọn: 5 / Neutral.
41%
35%