trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of a female celeb in B&W.

 victoria7011 posted cách đây 2 tháng
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

greyswan618 said:
lovely Keira in b&w
select as best answer
 lovely Keira in b&w
posted cách đây 2 tháng 
*
Doesn’t matter what colour she’s in , she’s HOT
Barrowmans_Bum posted cách đây 2 tháng
*
agreed
greyswan618 posted cách đây 2 tháng
Barrowmans_Bum said:
Hails slaying as always
select as best answer
 Hails slaying as always
posted cách đây 2 tháng 
*
very pretty b&w pic of Mrs Bieber
greyswan618 posted cách đây 2 tháng
next question »