trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic that makes bạn happy

David's son is having a baby <3
 Post a pic that makes bạn happy
*
Awww!!! Congrats, Dave!! :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
 XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
My dreamy collage of my Babe ❤
When he smiles, I smile. Can never get my eyes off him ♥♡♥
select as best answer
 My dreamy collage of my Babe ❤ When he smiles, I smile. Can never get my eyes off him ♥♡♥
posted hơn một năm qua 
*
stunning <3 enjoy that smile as long as bạn can
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
I will :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
next question »