trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor looking at us.

 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

fustercluck34 said:
my <3 looking at us :)
select as best answer
 my <3 looking at us :)
posted hơn một năm qua 
*
mega hot babe with stunning green eyes
greyswan618 posted hơn một năm qua
*
^my sentiments as well^
fustercluck34 posted hơn một năm qua
*
EYES<33
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
My dreamy Babe <3333333333
select as best answer
 My dreamy Babe <3333333333
posted hơn một năm qua 
*
his eyes are stunning,even in b&w
greyswan618 posted hơn một năm qua
*
I totally agree, he makes me melt everytime <33333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Gorgeous
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
greyswan618 said:
my handsome babe looking at us<3
select as best answer
 my handsome babe looking at us<3
posted hơn một năm qua 
*
Sexy expression <333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
tình yêu him in red!
fustercluck34 posted hơn một năm qua
*
Hot hot hot
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
John
select as best answer
 John
posted hơn một năm qua 
*
handsome babe
greyswan618 posted hơn một năm qua
next question »