trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor hoặc singer behind the scenes.

 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

rkebfan4ever said:
Theo bts<3
select as best answer
 Theo bts<3
posted hơn một năm qua 
*
*best* EPIC
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
I definitely agree.Thanks Vicky!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
John doing a Behind The Scenes video for a tv show.

select as best answer
 John doing a Behind The Scenes video for a tv show.
posted hơn một năm qua 
*
unbuckle your pants John lets get a BTS peek of what's under those jeans...XD
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »