trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor hoặc celeb with nice legs.

 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
<3
select as best answer
 <3
posted hơn một năm qua 
*
BEST!!! OMG WTF? :O <33
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
ikr? xD thanks
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
total rocker legs
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
my fave female celeb Kristen has gorgeous legs<3<3
select as best answer
 my fave female celeb Kristen has gorgeous legs<3<3
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
pretty long legs <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
Tom Daley.
select as best answer
 Tom Daley.
posted hơn một năm qua 
*
sexy manly legs!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
sexy swimmer legs
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »