trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of Chace Crawford thats hot.

 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

victoria7011 said:
Chace.
select as best answer
 Chace.
posted hơn một năm qua 
*
i remember posting this pic awhile ago...he's hottylicious
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
Chace is always hot<3
select as best answer
 Chace is always hot<3
posted hơn một năm qua 
*
Yummy
victoria7011 posted hơn một năm qua
Doodlebug81 said:
Chace
select as best answer
 Chace
posted hơn một năm qua 
next question »