trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor hoặc singer who is a god like man.

Adam Lambert *___*
 Post a pic of an actor hoặc singer who is a god like man.
*
một khúc lớn, hunk !!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
I pray to him every ngày <3
select as best answer
 I pray to him every ngày <3
posted hơn một năm qua 
*
*best* for bowie's prayers!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
thanks xD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
ZA BARROWGAWD!
select as best answer
 ZA BARROWGAWD!
posted hơn một năm qua 
*
he's soooooooooo mighty there *_* *BEST*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Thanks
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »