trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor who wears make up.

Andy!!
 Post a pic of an actor who wears make up.
*
make-up is sexy on guys
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

XxxFUMMxxX said:
"You're just a girl. What do bạn know about make-up?" - Bowie quote to his ex-wife XD
select as best answer
 "You're just a girl. What do bạn know about make-up?" - Bowie quote to his ex-wife XD
posted hơn một năm qua 
*
*best* For quote..
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
*
haha thank you. I so died when he đã đưa ý kiến that xD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
Awesome.
select as best answer
 Awesome.
posted hơn một năm qua 
*
*best* he'd make a gorgeous woman *_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
He would!!
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »