trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor touching his chin.

Jensen<3
 Post a pic of your actor touching his chin.
*
Dreamy <33333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
GORGEOUS!!!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
WOW!!! <3333
huntress79 posted hơn một năm qua
*
Wanna touch!
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
my sexy Theo touching his chin<3
select as best answer
 my sexy Theo touching his chin<3
posted hơn một năm qua 
*
Very sexy man!!!!!! <33333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
that is soooo true!!!!!!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Babelicious
victoria7011 posted hơn một năm qua
huntress79 said:
Happy Matt (Comic Con 2010) <33333
select as best answer
 Happy Matt (Comic Con 2010) <33333
posted hơn một năm qua 
*
beautiful *-*
Elf-11 posted hơn một năm qua
*
*best* WOOOOOOOOOOOOOOOW
victoria7011 posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Matt touching his chin <33333333
select as best answer
 Matt touching his chin <33333333
posted hơn một năm qua 
*
he's dreamy
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ You're so right, Cheri :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Hoooootty
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
^^ You're right :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
Elf-11 said:
Bobby
select as best answer
 Bobby
posted hơn một năm qua 
*
handsome thinker
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Hooot
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Very handsome man!!! <3333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
Barrowman.
select as best answer
 Barrowman.
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful Angel <33333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
gorgeous Angel
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
wow!!!!!!!!!!! *-* rare cutie!
Elf-11 posted hơn một năm qua
next question »