trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor who has an album coming out.

 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
John has an album coming out in June this year..

This was a fake album cover I made!
select as best answer
 John has an album coming out in June this year.. This was a fake album cover I made!
posted hơn một năm qua 
rkebfan4ever said:
the essentially gorgeous JB<3
select as best answer
 the essentially gorgeous JB<3
posted hơn một năm qua 
*
And i cant wait to hear his new album<33 This one i have got and tình yêu it!
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »