trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor performing.

Justin :)
 Post a picture of an actor performing.
*
steamy hot!!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
my king
select as best answer
 my king
posted hơn một năm qua 
*
*best* Thats fucking amazingggggggggggggggg
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
tks <3333333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
Forever putting his tim, trái tim and soul into music<3
select as best answer
 Forever putting his tim, trái tim and soul into music<3
posted hơn một năm qua 
*
awwwww tình yêu how he's touching his tim, trái tim <3333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Same :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
Jared performing<3
select as best answer
 Jared performing<3
posted hơn một năm qua 
*
YAY all hail Jesus!!
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »