trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor/singer in black and white.

Dougie Poynter<33333333333333
 Post a pic of an actor/singer in black and white.
*
WOW *_* incredible pic
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
Bowb/w
select as best answer
 Bowb/w
posted hơn một năm qua 
*
Those eyes are incrediball *___*
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
ano xD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
unbelievably stunning gaze °-°
Elf-11 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
The Barrowman<3
select as best answer
 The Barrowman<3
posted hơn một năm qua 
*
OMG wouldn't have recognized him
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
*_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
;)
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
I tình yêu this b&w pic of my lovely Robsten<3
select as best answer
 I tình yêu this b&w pic of my lovely Robsten<3
posted hơn một năm qua 
*
charming hottie
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
pic change from Robert to Robsten
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
amazing pic! although I liked the former one too... :)
Elf-11 posted hơn một năm qua
*
Adorable!!
victoria7011 posted hơn một năm qua
Elf-11 said:
my sweetie on a Fabrice Dall'Anese-photo ♥
select as best answer
 my sweetie on a Fabrice Dall'Anese-photo ♥
posted hơn một năm qua 
*
very cool pose <33333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
HOT
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »