trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor with his head cocked to the side.

MikeyRay<3
 Post a pic of your actor with his head cocked to the side.
*
hot MIKEYYY
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
cún yêu, con chó con looks <3333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
sooooooooo HAWT!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Freaking salty sexy!
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

kornikopia said:
Liam hemsworth <3

select as best answer
 Liam hemsworth <3
posted hơn một năm qua 
*
*best* WOW
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
i agree*BEST*
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
YUM!
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
His head is always COCKed!
select as best answer
 His head is always COCKed!
posted hơn một năm qua 
*
omg the pun :P
Doodlebug81 posted hơn một năm qua
*
:P
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Haha it should be :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
my sexy headcocker<3
select as best answer
 my sexy headcocker<3
posted hơn một năm qua 
*
Sexy sexy!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Handsome stud!!!!!! <3333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
he certainly is
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Matthew with his head cocked <33333333333
select as best answer
 Matthew with his head cocked <33333333333
posted hơn một năm qua 
*
HOOOOOOT
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
yummy!!!!!!!!!!!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ bạn both got that right :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
HOT
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
Barrowmans_Bum said:
Monchele<3
select as best answer
 Monchele<3
posted hơn một năm qua 
*
awwwwwwwwwww
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »