trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor which shows his cổ áo bone.

...
 Post a pic of your actor which shows his cổ áo bone.
*
mmmm hot
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
yummy collarbone.Bet bạn wanna lick him all over
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

victoria7011 said:
Captain Hottness!
select as best answer
 Captain Hottness!
posted hơn một năm qua 
*
SO FREAKIN' HOT!!!!!!!!
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
It is :D
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
Robert's sexy cổ áo bone<3
select as best answer
 Robert's sexy cổ áo bone<3
posted hơn một năm qua 
*
Ufft yum!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
bạn got that right
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »