trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with long hair.

For Cheri - Robert!
 Post a picture of an actor with long hair.
*
thank you:)
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
my sweetie with long hair<3
select as best answer
 my sweetie with long hair<3
posted hơn một năm qua 
*
Awwww so young and adorable<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
very true
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
Paul Walker!
select as best answer
 Paul Walker!
posted hơn một năm qua 
*
very gorgeous
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Yup ;)
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »