trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor wearing a ring.

Robin THicke<33
 Post a picture of an actor wearing a ring.
*
AMAZING!!!!!!!!!!!!!! :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:P
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
tình yêu it
select as best answer
 tình yêu it
posted hơn một năm qua 
*
OMG HAHAHAHAH *best*
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
that's a cool ring
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
my handsome Aussie,Chris Hemsworth wearing a ring<3
select as best answer
 my handsome Aussie,Chris Hemsworth wearing a ring<3
posted hơn một năm qua 
*
soooo cuuuuuuuute
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Adorable chris<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
he's thêm than handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
John<3
select as best answer
 John<3
posted hơn một năm qua 
*
proud married man <333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Yes he is :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
awww,love it
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
:D
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »