trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor looking really hot.

Chris Colfer<33
 Post a picture of an actor looking really hot.
*
HOOOT!!!!!! <33333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
:P
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

rkebfan4ever said:
Chris Pine<3
select as best answer
 Chris Pine<3
posted hơn một năm qua 
*
Sexy stunner!!!! <333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
*best* HOT
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
thank you,Victoria
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
yes indeed
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
*drools* I wanna lick it!!!! lol
select as best answer
 *drools* I wanna lick it!!!! LOL – Liên minh huyền thoại
posted hơn một năm qua 
*
Wow, STUNNING!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
:)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
yummy abs
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ You're right :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
He NEVER ages!
select as best answer
 He NEVER ages!
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful man!!!!!! <33333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Yes he is :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
:D
victoria7011 posted hơn một năm qua
musikluver94 said:
Hottie!
select as best answer
 Hottie!
posted hơn một năm qua 
next question »