trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor who u have a crush on him

Jason Smith aka Casey hoặc Robbie who I have Crush on him , But it is thêm than a crush I feel
 Post a picture of an actor who u have a crush on him
*
he's really really cute
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Adorable :3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Cute
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
 petefan posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

Barrowmans_Bum said:
Justin Bieber<3
I've loved him since 2009!
select as best answer
 Justin Bieber<3 I've loved him since 2009!
posted hơn một năm qua 
*
*best* amazing pic :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Thanks :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
XxxFUMMxxX said:
I have a crush on Mr. Faceabs xD Gabriel Mann
select as best answer
 I have a crush on Mr. Faceabs xD Gabriel Mann
posted hơn một năm qua 
*
So i see bạn like faceabs then as a word? xD What a HOT mann!!*best*
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
I tình yêu that word <33 thanks for inventing it XD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
No problem xD
Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
John Barrowman is thêm than just a crush now...
select as best answer
 John Barrowman is thêm than just a crush now...
posted hơn một năm qua 
*
he's the tình yêu of your life XD sexy babe witha teddy-bear áo sơ mi <333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Yes he is xD :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
KaulitZfan said:
tom Hiddleston <3
select as best answer
 tom Hiddleston <3
posted hơn một năm qua 
rkebfan4ever said:
It's not just a crush that I have on my handsome Hottinson.I tình yêu HIM<3
select as best answer
 It's not just a crush that I have on my handsome Hottinson.I tình yêu HIM<3
posted hơn một năm qua 
*
aww great hottie
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
tình yêu this!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
red is the color of love,after all
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »