trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of ur Male Celebrity Crush

Jason Smith aka Casey hoặc Robbie
 Post a picture of ur Male Celebrity Crush
*
He a cutie! :) I tình yêu those glasses
opaquemystique posted hơn một năm qua
*
Cute guy!!! <33333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Thanks for those beautiful các bình luận !!!!
petefan posted hơn một năm qua
 petefan posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
Matthew Lawrence *DROOLS* He's thêm than just a crush, he's like part of me <3
select as best answer
 Matthew Lawrence *DROOLS* He's thêm than just a crush, he's like part of me <3
posted hơn một năm qua 
*
i tình yêu that smile
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ I agree!!! :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
HOTTY<
victoria7011 posted hơn một năm qua
XxxFUMMxxX said:
Robert Knepper
select as best answer
 Robert Knepper
posted hơn một năm qua 
*
very handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Wayy hot!
opaquemystique posted hơn một năm qua
*
So HOT!!!! <333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Hooot
victoria7011 posted hơn một năm qua
Doodlebug81 said:
David Boreanaz <3
select as best answer
 David Boreanaz <3
posted hơn một năm qua 
*
Gorgeous Guy! ;)
opaquemystique posted hơn một năm qua
*
very handsome David
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Sexy!
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
Robert Pattinson...it's so much thêm than a crush<3
select as best answer
 Robert Pattinson...it's so much thêm than a crush<3
posted hơn một năm qua 
*
I consider bạn his biggest người hâm mộ on fanpop ;)
opaquemystique posted hơn một năm qua
*
awww,thank you:)
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
agree 100%
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
AlOoOosh said:
Johnny Depp
select as best answer
 Johnny Depp
posted hơn một năm qua 
*
so handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
So adorable!!!!!! <333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Sexy man!
victoria7011 posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
John Barrowman!
select as best answer
 John Barrowman!
posted hơn một năm qua 
*
total stunner boy <333333333333333
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Yes he is ;)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
sexy man
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
CaKeFan said:
Matt Bomer :)
select as best answer
 Matt Bomer :)
posted hơn một năm qua 
*
Sexy matt
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
incredibly handsome
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
very handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »