trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor wearing white.

Nolan Gerard Funk
 Post a picture of an actor wearing white.
*
cutie baby
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
wet Leto
select as best answer
 wet Leto
posted hơn một năm qua 
*
WET AND HOT *best*
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
thank bạn <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
CJH!
select as best answer
 CJH!
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu white, but please take it off :P
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:P Yesss
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
my handsome and sexy vampire angel,Edward<3
select as best answer
 my handsome and sexy vampire angel,Edward<3
posted hơn một năm qua 
*
He's so hot *_*
victoria7011 posted hơn một năm qua
petefan said:
Jason Smith aka Casey
select as best answer
 Jason Smith aka Casey
posted hơn một năm qua 
next question »