trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor with a facial expression.

Colton Haynes!
 Post a picture of an actor with a facial expression.
*
very sexy eyes :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:D
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

rkebfan4ever said:
Robert puckering his lips for me to kiss<3
select as best answer
 Robert puckering his lips for me to kiss<3
posted hơn một năm qua 
*
adorable expression and sooooo soooooooooooo beautiful features *_*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
*best*
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
CJH!
select as best answer
 CJH!
posted hơn một năm qua 
*
awww :O awesome expression <33
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
:D
victoria7011 posted hơn một năm qua
XxxFUMMxxX said:
pisssed
select as best answer
 pisssed
posted hơn một năm qua 
*
What a sexxyyyyy guy
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »