trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of your actor with blue.

<3
 Post a pic of your actor with blue.
*
OMG amazing pic :O
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
thx :)
Doodlebug81 posted hơn một năm qua
*
Gorgeous guy!!!! <333333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Sexyyy!
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Doodlebug81 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

rkebfan4ever said:
my sexy blue eyed babe with a blue background<3
select as best answer
 my sexy blue eyed babe with a blue background<3
posted hơn một năm qua 
*
*best*
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
wow,i have đã đăng like 5 hoặc 6 best các câu trả lời from you...thank bạn for all of them,Hanna.Hugs and kisses to bạn
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
thank you,as well,Victoria
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

XxxFUMMxxX said:
cute blue two
select as best answer
 cute blue two
posted hơn một năm qua 
*
very stunning
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Stunning man!!!!! <3333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
HOT
victoria7011 posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Matthew around a blue background <3333
select as best answer
 Matthew around a blue background <3333
posted hơn một năm qua 
*
awww,that's adorable
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Thanks :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
AMazing!!
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
awww that's beautiful <3
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
Diane1 said:
Dark Blue background
select as best answer
 Dark Blue background
posted hơn một năm qua 
*
They're adorable!!!! <3333333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
supernaturally sexy hotties
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Awwwwwwwwww
victoria7011 posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
CJH!
select as best answer
 CJH!
posted hơn một năm qua 
*
what is Rob doing down there? XD
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
John bạn naughty boy,are bạn doing what I think you're doing?(haha)
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
XD Haha hes doing stuff that cant be shown on fanpop ;)
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »