trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor signing something.

John Barrowman<3
 Post a picture of an actor signing something.
*
He's so handsome!!!! <3333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
He is :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
He is :D
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

Hughmygod said:
Hugh Laurie signing a T-shirt ;D
select as best answer
 Hugh Laurie signing a T-shirt ;D
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại tình yêu it!!! :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
tình yêu it ;P
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
Im glad bạn all like it :D
Hughmygod posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

rkebfan4ever said:
my very sexy British babe signing something for one of his many fans<3
select as best answer
 my very sexy British babe signing something for one of his many fans<3
posted hơn một năm qua 
*
So gorgeous!! <33333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Sexy babe<33
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
i agree with both of bạn
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
so lovely smile!
annale posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
My sweetie signing on a poster. :)
select as best answer
 My sweetie signing on a poster. :)
posted hơn một năm qua 
*
ADORABLE
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
very cute
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
^^ I agree!!! <3333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
awwww tình yêu that style! *-*
annale posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
John Barrowman<33
select as best answer
 John Barrowman<33
posted hơn một năm qua 
*
Beautiful man!!!! :)
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
very handsome
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Me too :D
victoria7011 posted hơn một năm qua
annale said:
Super Mario signing ;)
select as best answer
 Super Mario signing ;)
posted hơn một năm qua 
*
Sexyyy swaggaaaa man XD
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »