trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor where he looks happy.

John Barrowman with his mum and dad :)
 Post a picture of an actor where he looks happy.
*
so nice and tan :P
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
tình yêu them!
annale posted hơn một năm qua
*
Same, i tình yêu blue<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

XxxFUMMxxX said:
:/
select as best answer
 :/
posted hơn một năm qua 
*
aw he looks thin! - but the teeth are shiny as always! *-*
annale posted hơn một năm qua
*
Beautiful smile<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
that smile is very sexy
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
AlOoOosh said:
..........
select as best answer
 ..........
posted hơn một năm qua 
*
Adorable
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
2 hot guys
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
annale said:
always happy when with his wife! :3
select as best answer
 always happy when with his wife! :3
posted hơn một năm qua 
*
WOW<3 Sexyyy partners<33
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
haha agree there ^^
annale posted hơn một năm qua
*
always happy togeher <33 and so beautiful
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
victoria7011 said:
John barrowman<3
select as best answer
 John barrowman<3
posted hơn một năm qua 
*
gosh that smile - melting.... :O
annale posted hơn một năm qua
*
beautiful smile
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
That smile kills me everytime i see it<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
xXxJDloverxXx said:
Hehehe happy Rufus in the middle of laughing. XD
select as best answer
 Hehehe happy Rufus in the middle of laughing. XD
posted hơn một năm qua 
*
aww,very cute
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
*
Awwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
victoria7011 posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
my happy,sexy Robert<3
select as best answer
 my happy,sexy Robert<3
posted hơn một năm qua 
*
awwwww sweet happy Robbie
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Sexy smile<3
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
agree with both of bạn
rkebfan4ever posted hơn một năm qua
next question »