trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of your 2nd favourite actor which is funny.

LMFAOOO
 Post a picture of your 2nd favourite actor which is funny.
 Barrowmans_Bum posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

victoria7011 said:
David Tennant talking about John Barrowman :P
select as best answer
 David Tennant talking about John Barrowman :P
posted hơn một năm qua 
next question »