trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor posing and sitting.

John Barrowman ;)
 Post a picture of an actor posing and sitting.
*
sexy man!
annale posted hơn một năm qua
*
Agreed :)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
He is :D
victoria7011 posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

annale said:
he's a poser :))
select as best answer
 he's a poser :))
posted hơn một năm qua 
*
Such a hot poser..Dont blame him with his looks though ;)
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
He's so stunning!!! <3333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
^agree^ hot pic of a very hot man!
huntress79 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

boytoy_84 said:
Matthew from Brotherly Love. :)
select as best answer
 Matthew from Brotherly Love. :)
posted hơn một năm qua 
*
Hes sooo adorable here ♥
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
sweetie! :D
annale posted hơn một năm qua
huntress79 said:
my hottie! <3333
select as best answer
 my hottie! <3333
posted hơn một năm qua 
*
uff ... burining! :O
annale posted hơn một năm qua
ebcullen4ever said:
my sexy Brit in the land down under.What a sexy poser<3
select as best answer
 my sexy Brit in the land down under.What a sexy poser<3
posted hơn một năm qua 
next question »