trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor which is slightly blurry.

John Barrowman đã đăng this on twitter 22 hours cách đây :)
 Post a picture of an actor which is slightly blurry.
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

ebcullen4ever said:
here is a slightly blurry pic of my Robert,but bạn can totally tell it's my baby<3
select as best answer
 here is a slightly blurry pic of my Robert,but bạn can totally tell it's my baby<3
posted hơn một năm qua 
boytoy_84 said:
Matthew slightly blurred. :)
select as best answer
 Matthew slightly blurred. :)
posted hơn một năm qua 
next question »