trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor sun burnt on his face.

Jb burn on his nose♥ Awww.
 Post a picture of an actor sun burnt on his face.
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »