trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a video of an actor diễn xuất very very funny.

John Barrowman DRUNK ;) Let's just say, after 4 rượu vodka, vodka tonics, John Barrowman wouldn't stop talking about pooping and started grabbing audience members boobs. LOL!Thats my johnnn♥
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »