trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a pic of an actor younger and smiling.

Jb :)
 Post a pic of an actor younger and smiling.
*
awww so sweet looking <33
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
cutie! :D
annale posted hơn một năm qua
*
Beautiful smile!! <333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
:)
victoria7011 posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
aww what a puppy
select as best answer
 aww what a cún yêu, con chó con
posted hơn một năm qua 
*
gosh he looks so different! :D
annale posted hơn một năm qua
*
right?! tình yêu him million times thêm the way he's now
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
So young and hot!!! :P
boytoy_84 posted hơn một năm qua
next question »

Các Câu Trả Lời

annale said:
RDJ :]
select as best answer
 RDJ :]
posted hơn một năm qua 
*
awww gorgeous smile. he didn't change THAT much
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
anyway I tình yêu him now more! ^^
annale posted hơn một năm qua
*
He's very cute, there!!! <333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
Ow so sweet))))<3
akane996 posted hơn một năm qua
Diane1 said:
young taylor x
select as best answer
 young taylor x
posted hơn một năm qua 
*
So CUTE!!! <333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại Luv the hair))
akane996 posted hơn một năm qua
akane996 said:
Sweetheart Benny <3
select as best answer
 Sweetheart Benny <3
posted hơn một năm qua 
*
Bennyboy! *-*
annale posted hơn một năm qua
*
He's handsome!!! <333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Young Matthew Lawrence smiling. <333
select as best answer
 Young Matthew Lawrence smiling. <333
posted hơn một năm qua 
*
sweetest!
annale posted hơn một năm qua
*
*sighs* makes every tim, trái tim melt
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
^^ I agree!! He's breathtaken!! <333
boytoy_84 posted hơn một năm qua
englund101 said:
cute englund
select as best answer
 cute englund
posted hơn một năm qua 
next question »