trả lời câu hỏi này

Diễn viên nóng nhất Câu Hỏi

Post a picture of an actor shirtless and against a wall.

Jordan Nichols - Hes SEXY!
 Post a picture of an actor shirtless and against a wall.
*
could it be possible he´s gay?
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
I dont know but if he is, he is still HOT! :D
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
I don´t really care. just curious
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Ok :) I think hes got a girlfriend :P
victoria7011 posted hơn một năm qua
 victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »

Diễn viên nóng nhất  câu trả lời hay nhất

XxxFUMMxxX said:
against the tường haha
select as best answer
 against the tường haha
posted hơn một năm qua 
*
Is that a chuỗi hạt, chuỗi hạt cườm hoặc a vein at his neck?? LOL – Liên minh huyền thoại
victoria7011 posted hơn một năm qua
*
vein on the left side of his neck. chuỗi hạt, chuỗi hạt cườm around his neck
XxxFUMMxxX posted hơn một năm qua
*
Yum yum
skylar1996 posted hơn một năm qua
*
Ahh haha
victoria7011 posted hơn một năm qua
next question »