đặt câu hỏi

Diễn viên nóng nhất Các Câu Trả Lời

 hiển thị các câu trả lời Diễn viên nóng nhất đến 20901 trên tổng số 21000
Answer: Didier Cohen!
Answer: Jamie with his hands behind him<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Nico Tortorella
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Vojtěch Dyk
Answer: my sexy,smoking hot Robert Hottinson<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: James Marsden
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Jamie Dornan
Answer: James Marsden
Answer: my magically delicious Jamie<3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Here
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Colton!
Answer: my sexy red hot Robert(with the beautiful Kristen S...
Answer: my sexy American hottie,Paul Walker in front of a c...
Answer: Max Thieriot
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Daniel!
Answer: my handsome Robert walking on the road that will le...
Answer: James Marsden
Answer: my sexy smoking hot baby<3
Answer: Kevin Zegers <3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Alex <3
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Manip of John!
Answer: Zac Efron for musikluver :)
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: CJH!
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: John Barrowman!
Answer: Jensen <3
Answer: Kevin Zegers
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: my sexy Robert with stubble<3
Answer: Jackson Rathbone
Answer: my hottie from down under<3
Answer: my Irish hottie,Jamie<3
Answer: my handsome baby in a bathtub<3
Answer: Dave Franco
Answer: paging Dr.Robert Hottinson<3
Answer: John B!
Answer: Dean Geyer <3
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Chris Zylka!
Answer: Colton!<3
Answer: Colton Haynes
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: John Stamos = John Barrowman
Answer: Colton Haynes *_*
Answer: Zac Efron
Answer: Josh♥
Answer: Lee Thompson Young ("Rizzoli & Isles") RIP
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
6 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Peter Facinelli <3
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Jon <3
Answer: Daniel Radcliffe!!
Answer: Mr. Perfect :P
Answer: Chris Pine in a sweater<3
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Kevin looks hot in this shirt!
Answer: Hot pics of Zac <333333333
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
Answer: Orlando <3