• Hotch & JJ. . Images in the Hotch & JJ club tagged: criminal minds jj & hotch icon.

    hâm mộ 3 những người hâm mộ
    Die Hard Fan    (nguồn: izzie_ss @ livejournal)

    từ khóa: Hành vi phạm tội, jj & hotch, biểu tượng

0 comments