Hetalia World Series [English Dub] -Episode 2

"Sushi, pacani, Dragon Ball Z." I tình yêu Greece. XDD
fan of it?
1 fan
đệ trình bởi pumpkinqueen hơn một năm qua
save
 Spain is a shotacon
Spain is a shotacon
 Real Life Chibi England
Real Life Chibi England
 Hetaoni
Hetaoni
 Hetalia Sprites
Hetalia Sprites
 Hetalia
Hetalia
 2p Nhật Bản x 1p America
2p Nhật Bản x 1p America
 Netherlands, fem!Portugal and fem!Spain
Netherlands, fem!Portugal and fem!Spain
 England, Northern Ireland, Scotland and Wales
England, Northern Ireland, Scotland and Wales
 Canada (Official Art)
Canada (Official Art)
 Asian Family~
Asian Family~
 America & Canada comic
America & Canada comic
 Hetalia Confession
Hetalia Confession
 America~
America~
 Spain, Romano and Italy
Spain, Romano and Italy
 Pirate England and France
Pirate England and France
 Hetaoni
Hetaoni
 Spain
Spain
 WTF?
WTF?
 Warsaw Pact
Warsaw Pact
 Bad Những người bạn Trio
Bad Những người bạn Trio
 Bad Những người bạn Trio
Bad Những người bạn Trio
 Official P2- America
Official P2- America
 Hetalia ngôi sao Signs
Hetalia ngôi sao Signs
 Beautiful World, Episode 19
Beautiful World, Episode 19
 USUK
USUK
 Prussia~Broomin
Prussia~Broomin
 ~Ameri-cat~
~Ameri-cat~
 Hetalia manga
Hetalia manga
 Hetalia manga
Hetalia manga
 hetalia's new art style :o
hetalia's new art style :o
 In Heaven and In Hell
In Heaven and In Hell
 bạn ate my Enchilada!
bạn ate my Enchilada!
 Gifs
Gifs
 Nhật Bản x Netherlands
Nhật Bản x Netherlands
 UsUk
UsUk
 UsUk
UsUk
 Hetalia
Hetalia
 Hetalia Halloween
Hetalia Halloween
 Nekotalia
Nekotalia
 Hetalia panty n vớ, thả, còn hàng
Hetalia panty n vớ, thả, còn hàng
 england/united kingdom & little america
england/united kingdom & little america
 Prussia
Prussia
 SHOTA UsUk
SHOTA UsUk
 Poland and Lithuania
Poland and Lithuania
 Canada America
Canada America
 Russia, America, Japan, France, England, Germany, S. Italy Canada
Russia, America, Japan, France, England, Germany, S. Italy Canada
 Hetalia
Hetalia
 China vs. Germany: FIGHT!
China vs. Germany: FIGHT!
 Greece's new thông tin các nhân
Greece's new thông tin các nhân
 Gakuen Hetalia screenshot
Gakuen Hetalia screenshot
 Gakuen Hetalia screenshot
Gakuen Hetalia screenshot
 Gakuen Hetalia screenshot
Gakuen Hetalia screenshot
 Gakuen Hetalia screenshot
Gakuen Hetalia screenshot
 Gakuen Hetalia screenshot bữa tối, bữa ăn tối
Gakuen Hetalia screenshot bữa tối, bữa ăn tối
 Gakuen Hetalia screenshot engsey
Gakuen Hetalia screenshot engsey
 Gakuen Hetalia screenshot Okiku doll?
Gakuen Hetalia screenshot Okiku doll?
 Fem!Latvia~
Fem!Latvia~
 Fem!Russia
Fem!Russia
 US UK Nhật Bản France
US UK Nhật Bản France
 Hetalia Cardverse Chibi's (The Spades)
Hetalia Cardverse Chibi's (The Spades)
 Luxembourg, Portugal, Indonesia, Malaysia
Luxembourg, Portugal, Indonesia, Malaysia
 Hungary and Austria~
Hungary and Austria~
 Vietnam
Vietnam
 Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden
 2p!England and Canada
2p!England and Canada
 HRE, France, Chibitalia
HRE, France, Chibitalia
 Hetalia x Disney Princesses cross-over
Hetalia x Disney Princesses cross-over
 2p USUK
2p USUK
 2p USUK
2p USUK
 Hetalia âm nhạc = gloriousness
Hetalia âm nhạc = gloriousness
 Funny Germany!
Funny Germany!
 Spain X Netherlands
Spain X Netherlands
 America & Canada comic
America & Canada comic
 ~Romania~
~Romania~
 Mexico
Mexico
 Allies Power
Allies Power
 America~
America~
 ~Chibi Hetalia~
~Chibi Hetalia~
 the Hetalia fandom
the Hetalia fandom
Nhật Bản
Nhật Bản
 Holy Roman Empire
Holy Roman Empire
 China
China
 Hetalia Chibi
Hetalia Chibi
 Kiss Gifs
Kiss Gifs
 Netherlands
Netherlands
 Netherlands
Netherlands
 Netherlands
Netherlands
 King's Game
King's Game
 England's Guide On How To Make Những người bạn
England's Guide On How To Make Những người bạn
 Ludwig
Ludwig
 Tino & Berwald
Tino & Berwald
 Hetalia Extreme Advertising
Hetalia Extreme Advertising
 Hetalia Asia
Hetalia Asia
 Hetare~~
Hetare~~
 Allies hình nền
Allies hình nền
 Gerita-Spamano
Gerita-Spamano
 Hungary-stache
Hungary-stache
 ~Welcome Madagascar!~
~Welcome Madagascar!~
 USUK
USUK
 ~Chibi Asian Family~
~Chibi Asian Family~
 ~Russia-cat~
~Russia-cat~
 Official Art Season 5
Official Art Season 5
 Hetalia manga
Hetalia manga
 Hetalia manga
Hetalia manga
 usuk cute :3
usuk cute :3
 Axis powers
Axis powers
 Germany x Prussia
Germany x Prussia
 Pruhun
Pruhun
 Happy New năm with Russia
Happy New năm with Russia
 Cardverse
Cardverse
 Cardverse
Cardverse
 Austria and Prussia
Austria and Prussia
 2P! Hetalia: Axis Powers
2P! Hetalia: Axis Powers
 ~Russia and Russia-cat~
~Russia and Russia-cat~
 Shirtless Guys O.O
Shirtless Guys O.O
 This is why I tình yêu Tumblr.
This is why I tình yêu Tumblr.
 New character: Maria Clara
New character: Maria Clara
 New character: North Mexico
New character: North Mexico
 PruHun Dance
PruHun Dance
 Châu Âu according to Hetalia fans.
Châu Âu according to Hetalia fans.
 Norway's Many Expressions
Norway's Many Expressions
 Greece
Greece
 Portugal
Portugal
 America~
America~
 Fem! Prussia hình nền
Fem! Prussia hình nền
 Ukrain
Ukrain
 Prussia
Prussia
 Nordics Neko
Nordics Neko
 Hetalia~
Hetalia~
 Hetalia
Hetalia
 Denmark
Denmark
 Japan, Italy Bros, Germany, England, America, Russia, France, China
Japan, Italy Bros, Germany, England, America, Russia, France, China
 Russia, Us, Uk, France, china
Russia, Us, Uk, France, china
 maid Lithuania
maid Lithuania
 Nhật Bản & China
Nhật Bản & China
 America's new thông tin các nhân
America's new thông tin các nhân
 Denmark, Norway, Iceland
Denmark, Norway, Iceland
 Gakuen Hetalia screenshot
Gakuen Hetalia screenshot
 Gakuen Hetalia screenshot sunflower
Gakuen Hetalia screenshot sunflower
 Gakuen Hetalia screenshot weird
Gakuen Hetalia screenshot weird
 Italy, Germany, and Nhật Bản
Italy, Germany, and Nhật Bản
 Choose,Hong Kong.
Choose,Hong Kong.
 Netherlands
Netherlands
 N. Ireland, Scotland, England, and S. Ireland
N. Ireland, Scotland, England, and S. Ireland
 Portugal and Netherlands
Portugal and Netherlands
 New characters: Argentina and Uruguay
New characters: Argentina and Uruguay
 Hetalia Halloween special!
Hetalia Halloween special!
 Cardverse
Cardverse
 Spain & Romano
Spain & Romano
 Netherlands
Netherlands
 Ni Hao! China hình nền
Ni Hao! China hình nền
Nhật Bản
Nhật Bản
 APH picnic
APH picnic
 ASEAN
ASEAN
 Hetalia character identification chart
Hetalia character identification chart
 Hetalia World Twinkle
Hetalia World Twinkle
 Nekotalia - Hetalia World Twinkle
Nekotalia - Hetalia World Twinkle
 Nekotalia - Hetalia World Twinkle
Nekotalia - Hetalia World Twinkle
 Nekotalia - Hetalia World Twinkle
Nekotalia - Hetalia World Twinkle
 ~Hetalia~
~Hetalia~

0 comments