Hero Jae Joong Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-9 của 9

Jenjen_bunny đã đưa ý kiến …
Behind that slightly cold but beautiful exterior his a kind and caring person! You're my Hero that's for sure~ đã đăng hơn một năm qua
raineboo đã đưa ý kiến …
link
Vote Jae Joong. Hurry up! đã đăng hơn một năm qua
Hayattiey đã đưa ý kiến …
I tình yêu YOUR HEART, EVEN bạn LOOK COOL OUTSIDE BUT YOUR INSIDE ARE SO PURE AND WARM tim, trái tim đã đăng hơn một năm qua
xianjeyjey đã đưa ý kiến …
i tình yêu your angelic face, your soothing voice and all. :) đã đăng hơn một năm qua
smirk
ari_like_ichigo đã đưa ý kiến …
I tình yêu your voice .. It is a gift from god. so use the well!
đã đăng hơn một năm qua
lizzy789 đã bình luận…
killer ladies!() hate ya hơn một năm qua
VenuzHyeribie đã đưa ý kiến …
Ya~~~ Joongie oppa^^ đã đăng hơn một năm qua
syifawaras501 đã đưa ý kiến …
jjae jaejoong đã đăng hơn một năm qua
heart
no0ona đã đưa ý kiến …
xin chào ^^
     I have a new spot ^^
for a new cool korean group !! ^o^
called "Touch" !!!! =)
thats the link..
link
check it out and tham gia if u want ^-^
hope u like it ... Thaaanx ^^ <3 (= đã đăng hơn một năm qua
neth07 đã đưa ý kiến …
i really like you,,,
ur my idol.....
keep up the good work
saranghe.... đã đăng hơn một năm qua
YukiSeop đã bình luận…
Omo tình yêu bạn Jaejoong oppa <3 Stay healthy and keep up the amazing work :) hơn một năm qua