Hero Jae Joong Updates

a link đã được thêm vào: Jaejoong confirms new Korean solo album in January + Asia buổi hòa nhạc tour cách đây 13 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [PROLOGUE] EP.1 큐티뽀짝 재중의 밀착캠 타이틀을 정해라👍 ㅣ KimJaeJoong cách đây 26 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [TRIPLE_J] EP.2 재중vlog❤️/ 택배언박싱 우리 같이 뜯어요🔎KimJaeJoong cách đây 26 ngày by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] 191104 Jaejoong on 'Do bạn Eat' EP06 cách đây 26 ngày by Ieva0311
fan art đã được thêm vào: Kim Jae Joong cách đây 6 tháng by LDyaS
a video đã được thêm vào: KBS 수목드라마 맨홀(MAN-HOLE) 2차 티저(Teaser2) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: KBS 수목드라마 맨홀(MAN-HOLE) 1차 티저(Teaser1) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: KIM JAE JOONG LOVES HIS những người hâm mộ FOR L’OFFICIEL HOMMES hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JAE JOONG TO APPEAR ON COVER OF HARPER’S BAZAAR Nhật Bản hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ's Jaejoong secretly visits a người hâm mộ who fell into a coma hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ's Jaejoong shares his experience in the military with 'Cosmopolitan' hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ's Jaejoong wishes Junsu well during military service hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ’s Kim Jaejoong Promises những người hâm mộ He Will Return To diễn xuất This năm hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: Showbiz Korea _ KIM Jae-joong(김재중)'s SNS ngôi sao Shot hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Having Jaejoong's picture on your phone as a man các câu trả lời for your character? hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Jaejoong has been "away" and doesn't understand the trend of idols wearing hoa crowns hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Oppa doesn't want to look like a soldier on stage (161231 Jaejoong Fansign) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Jaejoong gushes over how much he's been loved bởi fellow soldiers hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Is Jaejoong flattering hoặc teasing NAVER? hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] Jaejoong's confession about the cooking he đã đăng to Instagram hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ’s Kim Jaejoong Reveals He Met Fellow Member Junsu After Military Discharge hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ's Jaejoong says he gained 40 pounds while in the army hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] 161230 Kim Jaejoong's discharge #starnews (1 of 4) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] 161230 Kim Jaejoong's discharge #vnews (2 of 4) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] 161230 Kim Jaejoong's discharge #liveen (3 of 4) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [ENG SUB] 161230 Kim Jaejoong's discharge #liveen (4 of 4) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 161230 Welcome back! JaeJoong! hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 161230 재중(jaejoong) - 전역 축하해^_^ hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: JYJ's Jaejoong to hold người hâm mộ meeting the ngày after discharge from military! hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: [NEWS] 161121 Kim Jaejoong to comeback with buổi hòa nhạc tour in January after discharged from ROKA hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club Banner hơn một năm qua by Ieva0311
a poll đã được thêm vào: Vote for a New Club biểu tượng hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Jaejoong’s Military ID bức ảnh Discovered bởi những người hâm mộ – And He Looks HOT hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Full] 160411 Jaejoong at ROK Army Logistics Command Event Running In The Sky hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Jaejoong puts on an energetic performance for the army crowd hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: “No.1 hát prowess amongst Korean boy group members is?” Results revealed! hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: link hơn một năm qua by LDyaS
a link đã được thêm vào: [INFO] 160328 Kim Jaejoong’s NO.X Album tops ORICON Western Album Monthly Chart (February 2016) hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [M/V] 김재중(KIM JAE JOONG) - tình yêu bạn thêm hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [MV] 김재중(KIM JAE JOONG) _ tình yêu bạn thêm hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Pre-listening] 김재중(KIM JAE JOONG) - 2nd Album 녹스(NO.X) 미리듣기 hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Jaejoong shares the xem trước to his một giây full-length album 'NO.X' hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] KIM JAE JOONG(김재중) _ tình yêu bạn thêm hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [Teaser] 김재중(KIM JAE JOONG) - tình yêu bạn thêm hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: 김재중(Kim JaeJoong) – 그거 알아? (You Know What?) [ Kor/Rom/繁中Chi/Eng Lyrics ] hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: [NEWS] 151204 Kim Jaejoong’s 2nd full-length album to be released on February 2016! hơn một năm qua by Ieva0311
a video đã được thêm vào: [KS 1차전] JYJ 김재중 애국가 제창 (10.26) hơn một năm qua by Ieva0311
a link đã được thêm vào: Jaejoong sings the national anthem for the 2015 KBO League series! hơn một năm qua by Ieva0311
an answer was added to this question: Who is the most popular member of TVXQ? hơn một năm qua by zinnwe
a video đã được thêm vào: 20150721 엄마 군대가다 김재중 JAEJOONG 편집본 hơn một năm qua by Ieva0311