Having a Best Friend Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 10

Fangirl_2526 đã đưa ý kiến …
Having a best friend are really happy because when you're sad they are there to make bạn happy. đã đăng hơn một năm qua
R5Lover101 đã đưa ý kiến …
i luv my bestfriend shes awesome đã đăng hơn một năm qua
heart
shadill đã đưa ý kiến …
my best friend we actually shares this người hâm mộ pop because our names are combine as the thông tin các nhân name but anyway my best friend what i luv about her is that she understand me unlike alot of people even tho that we get in arguments i still see her as a sister she takes all my secerts and dont tell anybody if i have a bad ngày i would go to her first and if she have a bad ngày she go to me also -THATS WHY I LUV MY BEST FRIEND- đã đăng hơn một năm qua
heart
earthwoman65 đã đưa ý kiến …
My best Những người bạn are Julie, Jackie, Susan and Scott. đã đăng hơn một năm qua
slinky12321 đã đưa ý kiến …
i tình yêu my best mate xoxoxoxoxoxoxo đã đăng hơn một năm qua
cool
moviequeen đã đưa ý kiến …
bạn can have thêm then 1 best friend I have 4 best Những người bạn đã đăng hơn một năm qua
babylovi đã đưa ý kiến …
nyt
đã đăng hơn một năm qua
sexy_rawr đã đưa ý kiến …
Is weird if I have 2 that r guys đã đăng hơn một năm qua
gaaralover101 đã đưa ý kiến …
i have 2 best Những người bạn their names are.......... hongkilover nd ivan. thnx 4 bein my best buddies luv u guys đã đăng hơn một năm qua
lynnn đã đưa ý kiến …
she is my friend if u break her tim, trái tim i'll break ur face....:P:P:P đã đăng hơn một năm qua