trả lời câu hỏi này

Harry Potter vs Chạng vạng Câu Hỏi

is frodo a dynamic hoặc static character

 Jenny_21 posted hơn một năm qua
next question »

Harry Potter vs Chạng vạng Các Câu Trả Lời

robsessedwrob said:
Definitely dynamic 😄
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »