Hans Updates

a video đã được thêm vào: Elsa & Hans ❁ Something about bạn ❁ cách đây 2 ngày by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ♥ Just Give Me a Reason | Hans + Elsa cách đây một tháng 1 by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans ━ can't pretend. cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Congratulations - Elsa & Hans (ft. Anna) cách đây 2 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: prince hans - beware the Nữ hoàng băng giá tim, trái tim cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a photo đã được thêm vào: Hans cách đây 3 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: ✝н℮ øтℌεr [Hans X Elsa] cách đây 4 tháng by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans&Rapunzel || The Hills cách đây 6 tháng by PrincessFairy
an answer was added to this question: Do you think Hans is a little like Gaston ? hơn một năm qua by Mollymolata
a comment was made to the photo: Hans and Elsa hơn một năm qua by deadlie
a link đã được thêm vào: Quiz: You’re One of Hans’ Brothers. Can bạn Talk Some Sense Into Him? hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Invincible • Anna & Hans • hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: Quiz: You’re at Elsa’s Coronation. Can bạn Successfully Avoid Hans? hơn một năm qua by PrincessFairy
a link đã được thêm vào: 7 Haikus About Hans From Nữ hoàng băng giá hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Rapunzel x Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: HansxElsa || Ghost hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: They never wanna leave [Flynn x Anna ft Hans] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hello | Hans and Elsa hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa & Hans (ft Anna) | I'll never be her hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa, Flynn & Hans | Broken Mũi tên xanh hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans | Emperor's New Clothes hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: G I V E M E l O V E (Elsa X Hans ft. Merida) hơn một năm qua by PrincessFairy
a comment was made to the poll: Which one do bạn prefer: Hans and Anna hoặc Hans and Elsa? hơn một năm qua by deadlie
a comment was made to the poll: Did bạn ever thought that Prince Hans would be really Anna's True tình yêu ? hơn một năm qua by deadlie
a video đã được thêm vào: Elsa x Hans - Elastic tim, trái tim hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: [Rapunzel+Hans] Heathens hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans & Elsa | Just Give Me a Reason [Forbidden Love] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Heathens ● Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: hans and elsa ❖ talking lies hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: i have hella feeelings for bạn [hansxelsa] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: I Wish [Hans & Anna] hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Just Give Me A Reason - Anna and Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans & Elsa - I lay down this Armor hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: tình yêu me like bạn do ♡ Hans & Elsa ♡ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Insane ♢ Hans & Elsa ♢ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: "Not A Monster, Like You" (Once Upon A Time) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: I hate you, I tình yêu bạn • Hans & Elsa • hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Hans & Elsa hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Tag, You're It • Hans and Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Death of Me | Anna & Hans hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: A Thousand Years | Hans & Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: {Elsa x Hans} || Bleeding tình yêu hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Criminal • Hans & Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Unstoppable • Hans & Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Dead in the Water • Hans&Elsa • hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Just like ngọn lửa, chữa cháy ♢ Hans & Elsa ♢ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Trouble ♢ Hans&Anna hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Just a Dream ♢ Hans&Elsa ♢ hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: Elsa - Elastic tim, trái tim (feat. Hans) hơn một năm qua by PrincessFairy
a video đã được thêm vào: So Cold | Anna ft. Hans + Elsa hơn một năm qua by PrincessFairy