Hans Gruber Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-8 của 8

LokiPhandoms đã đưa ý kiến …
My beautiful Hans Gruber yummy~ :) đã đăng hơn một năm qua
weuiplnmrwqa đã đưa ý kiến …
yippe cow mother fucker đã đăng hơn một năm qua
weuiplnmrwqa đã đưa ý kiến …
wow đã đăng hơn một năm qua
SnapesDreamer đã đưa ý kiến …
Oh, I added two đường dẫn above for romantic fanfictions I found with Hans/OC. Great stuff! đã đăng hơn một năm qua
SnapesDreamer đã đưa ý kiến …
Watched Die Hard again recently and fell in tình yêu all over again with Hans!! Soo hot and sexy! đã đăng hơn một năm qua
NamkcirNala đã đưa ý kiến …
di chuyển over James Bond it's "Clay, Bill Clay." đã đăng hơn một năm qua
wink
Kraucik83 đã đưa ý kiến …
Yippee... finally a club for my favourite German terrorist... sorry, extraordinarily thief ;P đã đăng hơn một năm qua
tongue
DivineSugar đã đưa ý kiến …
Let's party đã đăng hơn một năm qua