thêm hình ảnh

Hakushaku to Yousei Hình ảnh

thêm video

Hakushaku to Yousei Video

tạo phiếu bầu

Hakushaku to Yousei Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: J. C. Ashenbert, Edgar
58%
16%
người hâm mộ lựa chọn: <3 <3 <3 <3
49%
26%
người hâm mộ lựa chọn: Edgar (♥)
79%
18%
người hâm mộ lựa chọn: Purple
31%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Lydia
69%
28%
thêm hakushaku to yousei số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Hakushaku to Yousei Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm hakushaku to yousei các câu trả lời >>  
viết bài

Hakushaku to Yousei Các Bài Viết

đóng góp một bài viết >>  

Hakushaku to Yousei đường Dẫn

thêm hakushaku to yousei đường dẫn >>  

Hakushaku to Yousei tường

heart
Lisa_Imane đã đưa ý kiến …
I just finished watching this anime and I tình yêu it!
Lydia and Edgar make a Perfect Couple! đã đăng hơn một năm qua
Marion18 đã bình luận…
I totally agree! It's an awesome anime! (: hơn một năm qua
heart
7862 đã đưa ý kiến …
I tình yêu this anime ................Edgar and Lydiar r lovely perfect couple <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
7862 đã bình luận…
i m just waiting to see its season 2 wonder whn thy wil make its season 2 :( hơn một năm qua
arina132 đã bình luận…
ikr..... hơn một năm qua
heart
050801090907 đã đưa ý kiến …
Edgar is just very very handsome!<33 And Lydia is so pretty! <3
They make a perfect couple! <3
I tình yêu this anime~! <3 ^^
đã đăng hơn một năm qua
ElafTalebHEJ đã bình luận…
OMG, Mary-chan, u watched it??! That's just so great!! :D I'm so happy u like it!! ^___^ hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
Indeed I watched it's so beautiful. I just finished watching it and I wanna watch it again all over. xD :D hơn một năm qua
ElafTalebHEJ đã bình luận…
OMG, sooooo super special awesome sis!!! I know that feeling, I've had it for a while too <3<3<3 hơn một năm qua