Haji Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-6 của 6

helenaluver đã đưa ý kiến …
the khẩu hiệu should be "Beating the shit out of chiropterans with my cello case! Just the normal everyday thing... ps I tình yêu Saya. <3" đã đăng hơn một năm qua
big smile
rosa1411 đã đưa ý kiến …
xin chào every body đã đăng hơn một năm qua
rosa1411 đã bình luận…
xin chào every body hơn một năm qua
rosa1411 đã đưa ý kiến …
I tình yêu haji sooooooooooo much. I wish i was his wife forever! đã đăng hơn một năm qua
kitsune52 đã đưa ý kiến …
Haij is the cutest anime guy iv ever seen đã đăng hơn một năm qua
ashiicrazy đã đưa ý kiến …
i tình yêu haji on my fb i put in relationship with haji :D đã đăng hơn một năm qua
sicelyarien đã đưa ý kiến …
haji is soooooooooo awsome!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua