Grace Kelly Pop Quiz

True hoặc False: In 1999, the American Film Institute ranked Grace Kelly 13th in its danh sách of hàng đầu, đầu trang female stars of American cinema.
 True hoặc False: In 1999, the American Film Institute ranked Grace Kelly 13th in its danh sách of hàng đầu, đầu trang female stars of American cinema.
Choose the right answer:
Option A False
Option B True
 MarsMoonlight posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save