trả lời câu hỏi này

Gossip Girl Câu Hỏi

What is the style of the glass trái cây bowl that is sitting on the living room bàn of Lily's apartment?

 MaroGT posted hơn một năm qua
next question »