Girls of Gossip Girl Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 12

heart
rachel711 đã đưa ý kiến …
whats the gossip đã đăng hơn một năm qua
rachel711 đã bình luận…
no i am so good hơn một năm qua
rachel711 đã bình luận…
jk hơn một năm qua
truffle đã đưa ý kiến …
Soo wow đã đăng hơn một năm qua
heart
mero_damon đã đưa ý kiến …
i loooooooooooooooooooove blair đã đăng hơn một năm qua
smile
Brenda11 đã đưa ý kiến …
Who is bisexual please bình luận on my tường if u r đã đăng hơn một năm qua
juilya đã đưa ý kiến …
B stand for blair
đã đăng hơn một năm qua
sweetiepie20000 đã đưa ý kiến …
i lovve def blair to girl:)
đã đăng hơn một năm qua
wink
purple-passion đã đưa ý kiến …
My fave girl is def blair. đã đăng hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
same here<33333 hơn một năm qua
emmagossipgirl7 đã bình luận…
agreed hơn một năm qua
annietaps4ever đã bình luận…
Definetly hơn một năm qua
libitinny đã đưa ý kiến …
Serena and Blair. These girls are hot!!! đã đăng hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
yup<333 hơn một năm qua
ROXYROBS đã bình luận…
TRUE........!!!!!!!!!! hơn một năm qua
mero_damon đã bình luận…
oh....yeah! hơn một năm qua
laugh
purple-passion đã đưa ý kiến …
Dont u just tình yêu girl power. Lol. Xoxo. đã đăng hơn một năm qua
ROXYROBS đã bình luận…
LoL I dO......!!!!!!!!!! hơn một năm qua
chopilichi đã đưa ý kiến …
If bạn tình yêu Serenate, and bạn have a Facebook account, tìm kiếm in Facebook the offcial GG tv hiển thị site, and theres a phiếu bầu which says: "Which of Serena's boyfriends is your favorite?". the writers will eventually see it SO VOTE FOR NATE PLEASE :) đã đăng hơn một năm qua
sweetiepie20000 đã bình luận…
dont have a Facebook but i would vote for nate he's my favorite. hơn một năm qua
dealaboo đã đưa ý kiến …
girls are tha fabolus, I tình yêu them, tình yêu thier eyes, lips and so on đã đăng hơn một năm qua
Brenda11 đã bình luận…
u must luv me hơn một năm qua
energizerbunny đã đưa ý kiến …
xin chào Guys/Girls! I made a "TV Female Characters" spot

link

So feel free to tham gia & post stuff :) đã đăng hơn một năm qua
BlakeLivelyFan1 đã bình luận…
xin chào eb,that spot are awsome.so cool and fun hơn một năm qua
TEEDOW đã bình luận…
what ever hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
yeah yeah. hơn một năm qua