trả lời câu hỏi này

Girl’s Generation/SNSD Câu Hỏi

người nổi tiếng hoặc hàng đầu, đầu trang Stars that are actually a S❤NE hoặc SNSD stan ? Who are they ? Who are those người nổi tiếng that are actually a S❤NE ??

I know one , and that is Liza Soberano . She admitted that she was a S❤NE hoặc Snsd stan 😍 Could bạn kindly tell me thêm please ?
 người nổi tiếng hoặc hàng đầu, đầu trang Stars that are actually a S❤NE hoặc SNSD stan ? Who are they ? Who are those người nổi tiếng that are actually a S❤NE ??
 ExoBtsSnsd posted hơn một năm qua
next question »

Girl’s Generation/SNSD Các Câu Trả Lời

Hanii-shi said:
MY DREAMIESS (NCT Dream)
Basically NCT in general

select as best answer
posted cách đây 7 tháng 
next question »