trả lời câu hỏi này

Girl’s Generation/SNSD Câu Hỏi

Post a pic of your fav pair.

10 các điểm thưởng for the one I choose
 Post a pic of your fav pair.
*
-ended-
manoerina posted hơn một năm qua
*
winner: mioakiyama4578
manoerina posted hơn một năm qua
 manoerina posted hơn một năm qua
next question »

Girl’s Generation/SNSD Các Câu Trả Lời

49days said:
seo and yoon <3
select as best answer
 seo and yoon <3
posted hơn một năm qua 
*
really cute!
manoerina posted hơn một năm qua
*
yeah...agreee
49days posted hơn một năm qua
*
i tình yêu yoonhyun too !! cute
nacchiee posted hơn một năm qua
*
cute!!
RyeoNa posted hơn một năm qua
kiky15 said:
here's HyoSic..^^
select as best answer
 here's HyoSic..^^
posted hơn một năm qua 
*
Woah Sexy Hyoyeon!
Hyori143 posted hơn một năm qua
*
yeah she is..^^
kiky15 posted hơn một năm qua
*
it's ok:)
manoerina posted hơn một năm qua
Hyori143 said:
HyoYeon And Yuri = HyoRi <3
select as best answer
 HyoYeon And Yuri = HyoRi <3
posted hơn một năm qua 
*
nice^^
manoerina posted hơn một năm qua
*
thanks
Hyori143 posted hơn một năm qua
*
<3 ur pic!
RyeoNa posted hơn một năm qua
lumina_louella said:
Taeyeon and Hyoyeon :)
select as best answer
 Taeyeon and Hyoyeon :)
posted hơn một năm qua 
*
isn't that soo?
manoerina posted hơn một năm qua
*
yes, She so beautiful
Hyori143 posted hơn một năm qua
*
aw!! sorry! I typed it wrong!!!
lumina_louella posted hơn một năm qua
Miyuki-hime said:
Yoona and Yuri! I like Yoona a lot more, but I tình yêu this couple, they're so cute together. Especially in Hello Baby :)
select as best answer
 Yoona and Yuri! I like Yoona a lot more, but I tình yêu this couple, they're so cute together. Especially in Hello Baby :)
posted hơn một năm qua 
*
amazing pic!!
manoerina posted hơn một năm qua
sone4life said:
Sunny and Hyoyeon. Because their always sooooooo cute and funny! ^^
select as best answer
 Sunny and Hyoyeon. Because their always sooooooo cute and funny! ^^
posted hơn một năm qua 
*
Yep.
Hyori143 posted hơn một năm qua
*
^^
sone4life posted hơn một năm qua
*
^^
sone4life posted hơn một năm qua
yoonyulti said:
TaeNy......^__^
select as best answer
 TaeNy......^__^
posted hơn một năm qua 
*
gud pic :)
manoerina posted hơn một năm qua
*
Thanks.....;))
yoonyulti posted hơn một năm qua
*
<3 Taeny too..
RyeoNa posted hơn một năm qua
RyeoNa said:
JETI <3!!
select as best answer
 JETI <3!!
posted hơn một năm qua 
*
it's beautiful bt a lil too comman
manoerina posted hơn một năm qua
*
i'll change it.. ^^
RyeoNa posted hơn một năm qua
*
how about this?
RyeoNa posted hơn một năm qua
*
k^^
manoerina posted hơn một năm qua
sheerlee said:
YoonSica!!!
select as best answer
 YoonSica!!!
posted hơn một năm qua 
*
aww cute!
manoerina posted hơn một năm qua
*
thanx!
sheerlee posted hơn một năm qua
*
beautiful♥
sweetworld posted hơn một năm qua
*
.yoonsic♥
nacchiee posted hơn một năm qua
dinsangi said:
yulsic
select as best answer
 yulsic
posted hơn một năm qua 
mioakiyama4578 said:
soosica
select as best answer
 soosica
posted hơn một năm qua 
GDheaSONE said:
SunSica ^^
select as best answer
 SunSica ^^
posted hơn một năm qua 
arah1624 said:
yoonyul
select as best answer
posted hơn một năm qua 
lornajean said:
Yoonyul my yêu thích 4ever!
select as best answer
 Yoonyul my yêu thích 4ever!
posted hơn một năm qua 
*
beautiful..<3 yoonyul too..
RyeoNa posted hơn một năm qua
nacchiee said:
YOONSICA
i also tình yêu yoonyul and yoonhyun too♥♥
select as best answer
 YOONSICA i also tình yêu yoonyul and yoonhyun too♥♥
posted hơn một năm qua 
*
yoong is cute!! sica too..
RyeoNa posted hơn một năm qua
*
yoonsica is cute ..hehe
nacchiee posted hơn một năm qua
negi_megi012 said:
this
select as best answer
 this
posted hơn một năm qua 
*
yoonhyun!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
nacchiee posted hơn một năm qua
ryeowooksshi said:
her hair is the best ! !
select as best answer
 her hair is the best ! !
posted hơn một năm qua 
eden_e_delfin said:
Yoona and Yuri !! YoonYul is real !!
select as best answer
 Yoona and Yuri !! YoonYul is real !!
posted hơn một năm qua 
next question »